POSTĘPOWANIE OFERTOWE

 

Poniedziałek, 22 Maj 2017 12:00

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

4/2017 KW-F CATERING

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

NA DOSTARCZENIE CATERINGU W PROJEKCIE "KIERUNEK - WŁASNA FIRMA"

 
Czwartek, 11 Maj 2017 12:18

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku nr 4 /2017 IRC

- wynajem sal  dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na wynajem sal dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 18.05.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Czwartek, 04 Maj 2017 15:02

INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 ZWS

WYŻYWIENIE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostanie ogłoszone do dnia 08.05.2017.

 
Czwartek, 04 Maj 2017 15:01

INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 ZWS

WYNAJEM SAL NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostanie ogłoszone do dnia 08.05.2017.

 
Czwartek, 04 Maj 2017 14:59

INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 ZWS

REALIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostanie ogłoszone do dnia 08.05.2017.

 
Wtorek, 25 Kwiecień 2017 14:38

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU


Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją usługę zapewnienia sal podczas szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dokument do pobrania

 
Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017 08:23

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

2/2017 KW-F

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

NA WYNAJEM SAL W PROJEKCIE "KIERUNEK - WŁASNA FIRMA"

 
Poniedziałek, 24 Kwiecień 2017 08:12

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

1/2017 KW-F

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W PROJEKCIE "KIERUNEK - WŁASNA FIRMA" 
Piątek, 07 Kwiecień 2017 12:43

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku nr 2 /2017 IRC

- wynajem sal  dla uczestników Poradnictwa zawodowego, Treningu umiejętności psychospołecznych i Pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na wynajem sal dla uczestników projektu "Innowacyjny region częstochowski". Termin składania ofert upływa: 14.04.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


 
Piątek, 07 Kwiecień 2017 12:12

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku nr 1 cat 2017 IRC

- zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 14.04.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Piątek, 24 Marzec 2017 15:55

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR  4/2017 KDDP

catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: KATARZYNA MOLSKA "PILVI", UL. ŚWIERADOWSKA 51A, 02-662 WARSZAWA

 
Piątek, 24 Marzec 2017 15:45

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 3/2017 KDDP

realizacja szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

 
Środa, 15 Marzec 2017 15:05

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 3/2017 KDDP

realizacja szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 24 marca 2017r.

 
Piątek, 10 Marzec 2017 11:36

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2017 KNK-E

realizacja kursów zleconych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

 
Sobota, 25 Luty 2017 11:10

INFORMACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 ZWS

REALIZACJA USŁUGI COACHINGU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 01.03.2017.

 
Poniedziałek, 20 Luty 2017 15:38

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 2/2017 KDDP

wynajem sal na szkolenia komputerowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Środa, 08 Luty 2017 10:32

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 5/2017 ODN-W

realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Fundacja „Sławek”, ul. Gubinowska 7/57, 02-956 Warszawa

 
Poniedziałek, 30 Styczeń 2017 14:43

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 9/2016 NS

dot. wyżywienia

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

LUKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa,

NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577

 
Poniedziałek, 30 Styczeń 2017 14:41

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2016 NS

dot. realizacja szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

IT CONFIG SP. Z O.O, UL. Powstańców 69, 05-870 Błonie

 
Poniedziałek, 30 Styczeń 2017 14:40

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 7/2016 NS

dot. wynajem sal na szkolenia zawodowe

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Sobota, 14 Styczeń 2017 15:45

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 7/2016 KNK-E

realizacja zajęć z zakresu szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Centrum Edukacyjne „ŻELAZNA” Magdalena Karpik Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa

 
Piątek, 13 Styczeń 2017 15:42

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 KNK-E

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 14.01.2017

 
Czwartek, 12 Styczeń 2017 18:19


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 3/2016 ODN-W

wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Katarzyna Molska „PILVI”, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa

 
Czwartek, 12 Styczeń 2017 16:57

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 KO-L

wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA

 
Czwartek, 12 Styczeń 2017 16:02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 2/2016 ODN-W

realizacja zajęć: Identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 

IT CONFIG Sp. z o.o., ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP 1182085906, Regon 146216333

 
Czwartek, 12 Styczeń 2017 15:15

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 8 /2016 KO-L

Wynajem sal na zajęcia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 

OCENA KOŃCOWA OFERT:

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: The Challenge Group A. J. Molscy Sp.J.
 
Czwartek, 12 Styczeń 2017 13:17

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 7 /2016 KO-L

Realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 

OCENA KOŃCOWA OFERT:

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne Żelazna - Magdalena Karpik Adamska
 
Środa, 11 Styczeń 2017 19:06

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w 5/2016 PNK-O

Wynajem sal na szkolenia zawodowe w projekcie „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Środa, 11 Styczeń 2017 16:35

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 PNK-O

realizacja zajęć przez trenerów na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA Magdalena karpik – Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa

 
Sobota, 07 Styczeń 2017 16:39

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KNK-E

- wynajem sal na realizację szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: AZAFRAN Macin Kuszpit , ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Sobota, 07 Styczeń 2017 15:35

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 4/2016 KNK-E

realizacja zajęć z zakresu szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Centrum Edukacyjne „ŻELAZNA” Magdalena Karpik Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa

 
Sobota, 07 Styczeń 2017 12:28

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 KNK-E

Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

 
Sobota, 07 Styczeń 2017 10:16

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 CAT 2016 PNK-O

Zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

 
Środa, 04 Styczeń 2017 14:39

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 6/2016 NS

dot. wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

LUKA ARTYSTYCZA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa,

NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577

 
Środa, 04 Styczeń 2017 14:37

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 5/2016 NS

dot. realizacja szkoleń zawodowych przez trenerów

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA,

UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

 
Środa, 04 Styczeń 2017 14:36

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 4/2016 NS

dot. wynajem sal na szkolenia zawodowe

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

 Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Wtorek, 03 Styczeń 2017 10:47

INFORMACJA O WYNIKACH

ZAPYTANIE O CENĘ - WYNAJEM SAL

na realizację zajęć

z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 

CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA,

UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA

 
Piątek, 30 Grudzień 2016 15:39

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 CAT ODN-W

Catering

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi cateringu w ramach projektu Od nowa”, realizowanego w ramach I Osi priorytetowej: Osoby Młode na rynku pracy , Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ofert zgodnie z zasadą rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 


DOKUMENT DO POBRANIA

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

LAK Patrycja Wróbel, ul. Wyboista 4, 05-092 Łomianki

 
Czwartek, 29 Grudzień 2016 15:27

Zapytanie ofertowe

Nr 13/2016 PNP-Ł

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt."Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Środa, 28 Grudzień 2016 09:03

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku NR 6/2016 KNK-E

- zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 05.01.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Środa, 28 Grudzień 2016 08:47

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku NR 2 cat 2016 PNK-O

- zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 05.01.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Piątek, 23 Grudzień 2016 12:03

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

2/Sale/KNK-E/2016

Najem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wybrana została oferta,
z uwagi na brak ofert

 
Wtorek, 20 Grudzień 2016 09:53

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU


Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją usługę zapewnienia sal na realizację zajęć

z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dokument do pobrania

 
Piątek, 16 Grudzień 2016 19:06

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2016 WDDZ-T

- Zapewnienie cateringu podczas szkoleń

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

 
Piątek, 16 Grudzień 2016 18:50

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 WDDZ-T

wynajem sal w ramach szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa

 
Piątek, 16 Grudzień 2016 18:28

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 WDDZ-T

usługa trenerska w ramach szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Dominika Polak, ul. Erazma Ciołka 11A, 01-415 Warszawa

 
Środa, 14 Grudzień 2016 10:19


INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

2/Sale/KNK-E/2016

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją usługę zapewnienia sal na realizację zajęć komputerowych i szkoleń zawodowych realizowanym w ramach projektu „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”

 
Sobota, 10 Grudzień 2016 10:36

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 NS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 3/2016 NS

dot. wyżywienie dla uczestników poradnictwa zawodowego

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa,  NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 14:07

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 CAT 2016 PNK-O

Zapewnienie cateringu dla uczestników grupowych warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 13:56

Zapytanie ofertowe nr 5/2016 IM-R

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w 5/2016 IM-R

Catering  w projekcie Innowacyjne Mazowsze – nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania firmą

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 11:17

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 PNK-O

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 PNK - O

- wynajem sal na realizację zajęć Indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy - warsztaty

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 11:13

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 KNK-E

Zapewnienie cateringu dla uczestników grupowych warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 10:38

Zapytanie ofertowa nr 6/ZWS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 6/ZWS

wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 10:17

Zapytanie ofertowe nr 5/ZWS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 5/ZWS

wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Piątek, 09 Grudzień 2016 09:45

Zapytanie ofertowe nr 4/ZWS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 4/ZWS

realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
DOMINIKA POLAK, ul. Erazma Ciołka 11A, 01-415 Warszawa, NIP: 1181781058, Regon: 147289937

 
Środa, 07 Grudzień 2016 10:03

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku NR 11/2016 WDDZ-T

- zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń. Termin składania ofert upływa: 14.12.2016.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Piątek, 02 Grudzień 2016 09:18

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 PNK - O

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 PNK - O

- realizacja zajęć z zakresu: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 
Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 103 lok. 65, 02-722 Warszawa

 
Czwartek, 01 Grudzień 2016 10:12

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 KNK-E

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 KNK-E

Wynajem sal na realizację zajęć

Indywidualne doradztwo zawodowe; Poradnictwo zawodowe – warsztaty

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN MARCIN KUSZPIT Faszczycka 12A 05-870 Błonie 365583817 1181429367

 
Czwartek, 01 Grudzień 2016 09:41

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 KNK-E

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 KNK-E

- realizacja zajęć z zakresu: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 103 lok. 65, 02-722 Warszawa

 
Czwartek, 01 Grudzień 2016 08:53

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 PNK - O

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 PNK - O

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 02.12.2016.

 
Sobota, 26 Listopad 2016 11:25

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 NS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 2/2016 NS

Wynajem sal na realizację zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Marcin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Sobota, 26 Listopad 2016 10:07

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 NS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016 NS

dot. realizacja zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs 

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice, NIP 6631222894, REGON 241329510

 
Piątek, 25 Listopad 2016 19:32

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 WDDZ-T

- wynajem sal na przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa

 
Piątek, 25 Listopad 2016 09:27

Zapytanie ofertowe 8/2016 WDDZ-T

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 WDDZ-T

Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń Obsługa komputera

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: 
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

 
Czwartek, 24 Listopad 2016 17:31

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L

wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA

 
Czwartek, 24 Listopad 2016 17:08

Zapytanie ofertowe 6/2016 KO-L wynik

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 6 /2016 KO-L

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:


 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KUCHNIA SMAKOSZA" Monika Siwko, Lublin
 
Czwartek, 24 Listopad 2016 12:01

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 4 /2016 KO-L

 Realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 

OCENA KOŃCOWA OFERT:

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne Żelazna - Magdalena Karpik Adamska
 
Środa, 23 Listopad 2016 16:23

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 24.11.2016.

 
Środa, 23 Listopad 2016 10:43

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku NR 1 cat 2016 PNK-O

- zapewnienie cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego. Termin składania ofert upływa: 07.12.2016.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Środa, 23 Listopad 2016 09:14

Zapytanie ofertowe 3/2016 ZWS-K

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 3/2016 ZWS - K

- wyżywienie dla uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

 
Środa, 23 Listopad 2016 09:12

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku NR 3/2016 KNK-E

- zapewnienie cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego. Termin składania ofert upływa: 07.12.2016.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Wtorek, 22 Listopad 2016 10:32

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 ZWS-K

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 23.11.2016.

 
Sobota, 19 Listopad 2016 11:56

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

1/Sale/KNK-E/2016

Najem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wybrana została oferta,
z uwagi na brak ofert

 
Czwartek, 17 Listopad 2016 09:49

Zapytanie ofertowe nr 8/2016 WDDZ-T

Zapytanie ofertowe

Nr 8/2016 WDDZ-T

Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń Obsługa komputera

(realizowane w ramach projektu unijnego pt."W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy"
RPMP.08.02.00-12-0103/15)

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Czwartek, 17 Listopad 2016 08:18

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 WDDZ-T

Zapytanie ofertowe

Nr 6/2016 WDDZ-T

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt."W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy"
RPMP.08.02.00-12-0103/15)

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 14 Listopad 2016 15:17

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 KO-L

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 KO-L

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawoowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Czwartek, 10 Listopad 2016 08:28


INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

1/Sale/KNK-E/2017

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją usługę zapewnienia sal na realizację zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, Poradnictwo zawodowe – warsztaty,realizowane w ramach projektu „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”

 
Środa, 02 Listopad 2016 17:03

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016 ODN-W

zatrudnienie Opiekuna Punktu Aktywizacji Zawodowej

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Krystyna Zielińska, ul. Smugowa 30B, 03-032 Warszawa

 
Środa, 02 Listopad 2016 10:14

Zapytanie ofertowe 3/2016 KO-L wynik

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 3 /2016 KO-L

Zapewnienie poczęstunku i wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15


OCENA KOŃCOWA OFERT:


 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KUCHNIA SMAKOSZA" Monika Siwko, Lublin
 
Poniedziałek, 24 Październik 2016 08:09

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 KO-L

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 KO-L

Zapewnienie poczęstunku i wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Niedziela, 23 Październik 2016 11:08

Zapytanie ofertowe 1/2016 ZWS

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016 ZWS

- Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice

 
Czwartek, 20 Październik 2016 09:51

Zapytanie ofertowe 2/2016 ZWS

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 ZWS

- wynajem sal na realizację zajęć Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
 Marcin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

 
Czwartek, 20 Październik 2016 09:04

Zapytanie ofertowe nr 10/2016 PNP-Ł

Zapytanie ofertowe

Nr 10/2016 PNP-Ł

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt."Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Środa, 19 Październik 2016 11:44

Zapytanie ofertowe 5/2016 WDDZ-T

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 WDDZ-T

- wynajem sal na prowadzenie zajęć indywidualnego wsparcia psychologicznego/poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa

 
Środa, 19 Październik 2016 11:31

Zapytanie ofertowe 4/2016 WDDZ-T

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 WDDZ-T

- indywidualne wsparcie psychologicznego/poradnictwo zawodowe, warsztaty poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice

 
Środa, 19 Październik 2016 10:34

Zapytanie ofertowe 1/2016 ZWS

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 23.10.2016.

 
Środa, 19 Październik 2016 08:35

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 IM-R

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 3/2016 IM-R

zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Firma Handlowo – Usługowa „ZAO Adrian Mucha, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom

 
Wtorek, 18 Październik 2016 09:40

Zapytanie ofertowe 5/2016 WDDZ-T

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.10.2016.

 
Wtorek, 18 Październik 2016 09:31

Zapytanie ofertowe 4/2016 WDDZ-T

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.10.2016.

 
Czwartek, 13 Październik 2016 14:46

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

na przeprowadzenie egzaminów

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

FUNDACJA VCC, UL. NAŁĘCZOWSKA 30, 20-701 LUBLIN.

 
Sobota, 08 Październik 2016 11:03

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 IM-R

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 2/2016 IM-R

wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Maxie Hill Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

 
Piątek, 07 Październik 2016 10:51

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 IM-R

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016 IM-R

trenerzy na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA

 
Piątek, 07 Październik 2016 10:08

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 WKWM

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 2/2016 WKWM

Wynajem sal na szkolenia komputerowe E-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

 
Piątek, 07 Październik 2016 09:41

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/WKWM

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016/WKWM

Realizacja zajęć
Szkolenia komputerowe: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
MAXIE HILL Skuteczne Strategie dla Biznesu, MAXIE HILL Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

 
Poniedziałek, 03 Październik 2016 10:33

Informacja o postępowaniu IM egzaminy

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
DOTYCZY ZAPYTANIA
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

dot. przeprowadzenia egzaminów

- przeprowadzenie egzaminu końcowego dla 120 uczestników/czek
projektu „Innowacyjne Mazowsze – nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania firmą

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe
dot. składania ofert na przeprowadzenie egzaminów.
Termin składania ofert upływa: 12.10.2016.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Piątek, 30 Wrzesień 2016 09:36

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 WDDZ-T

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku NR 3/2016 WDDZ-T

- zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Centrum Edukacyjne „ŻELAZNA” Magdalena Karpik Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa

 
Środa, 21 Wrzesień 2016 08:26

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 WDDZ-T

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku NR 3/2016 WDDZ-T

- zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego. Termin składania ofert upływa: 28.09.2016.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 19 Wrzesień 2016 08:34

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 WDDZ-T

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WDDZ-T

- wynajem sal na indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz spotkania informacyjne

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa

 
Piątek, 16 Wrzesień 2016 13:07

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 WDDZ-T

INFORMACJA

DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.09.2016.

 
Czwartek, 15 Wrzesień 2016 09:03

Zapytanie ofertowe 1/2016 WDDZ-T wynik

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 WDDZ-T

Identyfikacja indywidualnych potrzeb, w tym Indywidualny plan działania dla 60 osób

w ramach projektu "W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy",
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

OCENA KOŃCOWA OFERT:


 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Zofia Kozioł, zam. Dębica


 
Poniedziałek, 05 Wrzesień 2016 10:26

Zapytanie o cenę WKWM

ZAPYTANIE O CENĘ

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

podczas realizacja zajęć z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Niedziela, 28 Sierpień 2016 11:22

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 KO-L

Wynajem sal

na Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 1. Publikacja zapytania na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy:

THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA

 
Niedziela, 28 Sierpień 2016 11:18

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 KO-L

Realizacja zajęć

Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement - twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 1. Publikacja zapytania  na stronie:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy:

INDYKA Paweł Indyka, Katowice

 
Piątek, 26 Sierpień 2016 16:18

INFORMUJEMY

Publikacja wyników postępowań ofertowych 1/2016 KO-L i 2/2016 KO-L nastąpi w dniu 28.08.2016r.

 
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2016 09:50

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 PNP-Ł

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Wynik postępowania: Rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy: CE Żelazna Magdalena Karpik-Adamska

 
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2016 09:44

Zapytanie ofertowe nr 5/2016 PNP-Ł

Zapytanie ofertowe

Nr 5/2016 PNP-Ł

Wynajem sal na Indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. "Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:


 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte:

 1. Nazwa wyłonionego Wykonawcy:

THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA

 
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2016 09:21

Zapytanie ofertowe nr 4/2016 PNP-Ł

Zapytanie ofertowe

Nr 4/2016 PNP-Ł

Trenerzy na szkolenia zawodowe - I EDYCJA

realizowane w ramach projektu unijnego pt. "Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:


 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte:

 1. Nazwa wyłonionego Wykonawcy w części:

a) INDYKA Paweł Indyka
b) Magdalena Górajska
c) Grażyna Sadowska

 
Piątek, 27 Maj 2016 16:32

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 PNP-Ł

Zapytanie ofertowe

Nr 6/2016 PNP-Ł

Zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt."Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Sobota, 16 Kwiecień 2016 12:15

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 PNP-Ł

catering

Wynik postępowania: Rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy: CE Żelazna Magdalena Karpik-Adamska

 

 
Sobota, 09 Kwiecień 2016 21:44

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 PNP-Ł

Zapytanie ofertowe

Nr 2/2016 PNP-Ł

Wynajem sal na Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. "Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15


 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:


 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte:

 1. Nazwa wyłonionego Wykonawcy:

THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA

 
Sobota, 09 Kwiecień 2016 21:41

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 PNP-Ł

Zapytanie ofertowe

Nr 1/2016 PNP-Ł

Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. "Postaw na pracę"
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15


 1. Publikacja na stronie:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:


 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte:

 1. Nazwa wyłonionego Wykonawcy:

INDYKA Paweł Indyka, Katowice

 
Piątek, 01 Kwiecień 2016 14:00

Zapytanie ofertowe


Nr 3/2016/ PNP-Ł


Postępowanie ofertowe dotyczy cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Postaw na pracę”


DOKUMENT DO POBRANIA


 
Środa, 10 Grudzień 2014 08:44

Zapytanie ofertowe nr 6/2014/MW-K

Zapytanie ofertowe

Nr 6/2014/MW-K

Postępowanie ofertowe dotyczy wyboru trenerów na szkolenia zawodowe (zadanie nr 3) w ramach projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Środa, 10 Grudzień 2014 08:38

Zapytanie ofertowe nr 5/2014/MW-K

Zapytanie ofertowe

Nr 5/2014/MW-K

Postępowanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na szkolenia zawodowe (zadanie nr 3) w ramach projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 03 Listopad 2014 10:29

Zapytanie ofertowe nr 4/2014/MW-K

Zapytanie ofertowe

Nr 4/2014/MW-K

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia usługi cateringu w ramach projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 03 Listopad 2014 10:21

Zapytanie ofertowe nr 3/2014/MW-K

Zapytanie ofertowe

Nr 3/2014/MW-K

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych w ramach projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 03 Listopad 2014 10:16

Zapytanie ofertowe nr 2/2014/MW-K

Zapytanie ofertowe

Nr 2/2014/MW-K

Postępowanie ofertowe dotyczy wyboru trenerów na zadanie nr 1 w ramach projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Piątek, 03 Październik 2014 09:12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/MW-K

Zapytanie ofertowe

Nr 1/2014/MW-K

Postępowanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na indywidualne poradnictwo w ramach projektu „Młodzi wykwalifikowani na śląskim rynku pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 10/2014/ZON-W
Wtorek, 29 Lipiec 2014 11:37

Zapytanie ofertowe

Nr 10/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na szkolenia zawodowe w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 09/2014/ZON-W
Wtorek, 29 Lipiec 2014 11:34

Zapytanie ofertowe

Nr 09/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Wózki widłowe" w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 08/2014/ZON-W
Wtorek, 29 Lipiec 2014 11:31

Zapytanie ofertowe

Nr 08/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Kwalifikowany pracownik ochrony" w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 07/2014/ZON-W
Wtorek, 29 Lipiec 2014 11:26

Zapytanie ofertowe

Nr 07/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 21 Lipiec 2014 09:10

Zapytanie ofertowe nr 3/2014/NS

Zapytanie ofertowe

Nr 3/2014/NS

Postępowanie ofertowe dotyczy dostawy cateringu w Łodzi i/lub województwie łódzkim na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 21 Lipiec 2014 09:06

Zapytanie ofertowe nr 2/2014/NS

Zapytanie ofertowe

Nr 2/2014/NS

Postępowanie ofertowe dotyczy wyboru doradców/doradczyń zawodowych, trenerów/trenerek prowadzących szkolenie "ABC firmy", trenerów/trenerek prowadzących szkolenie "Księgowość w MŚP", trenerów/trenerek prowadzących szkolenia "Pracownik biurowy z elementami kadr i płac", 2 ekspertów uczestniczących w procesach Komisji Oceny Wniosków, oceniającej biznes plany oraz wnioski o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Poniedziałek, 21 Lipiec 2014 09:00

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/NS

Zapytanie ofertowe

Nr 1/2014/NS

Postępowanie ofertowe dotyczy wynajmu sal szkoleniowych w Łodzi i/lub województwie łódzkim na szkolenie grupowe oraz poradnictwo/doradztwo indywidualne w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 06/2014/ZON-W
Piątek, 27 Czerwiec 2014 09:22

Zapytanie ofertowe

Nr 06/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia zajęć z grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 05/2014/ZON-W
Piątek, 27 Czerwiec 2014 09:19

Zapytanie ofertowe

Nr 05/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na zajęcia ze wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 04/2014/ZON-W
Piątek, 27 Czerwiec 2014 09:15

Zapytanie ofertowe

Nr 04/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 03/2014/ZON-W
Piątek, 27 Czerwiec 2014 09:11

Zapytanie ofertowe

Nr 03/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy usługi cateringu w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 02/2014/ZON-W
Piątek, 27 Czerwiec 2014 09:08

Zapytanie ofertowe

Nr 02/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na zajęcia z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 01/2014/ZON-W
Piątek, 27 Czerwiec 2014 09:03

Zapytanie ofertowe

Nr 01/2014/ ZON-W

Postępowanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach projektu „Zacznij od nowa”

DOKUMENT DO POBRANIA

 
Zapytanie ofertowe 1/2014/WFPoznań
Piątek, 17 Styczeń 2014 09:07

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2014/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wyboru doradców biznesowych przeprowadzających doradztwo indywidualne w ramach podstawowego wsparcia pomostowego,

w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 1/2014/WFPoznań

 
Zapytanie ofertowe 10/2013/WFPoznań
Poniedziałek, 14 Październik 2013 09:51

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 10/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wynajmu sal szkoleniowych w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. na szkolenia grupowe oraz poradnictwo indywidualne realizowane  w ramach podstawowego wsparcia pomostowego,

w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 10/2013/WFPoznań

 
Zapytanie ofertowe 9/2013/WFPoznań
Poniedziałek, 14 Październik 2013 09:47

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 9/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące szkolenia w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych, w ramach podstawowego wsparcia pomostowego,

w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 9/2013/WFPoznań

 
Zapytanie ofertowe 8/2013/WFPoznań
Poniedziałek, 14 Październik 2013 09:43

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 8/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wyboru doradców biznesowych przeprowadzających doradztwo indywidualne w ramach podstawowego wsparcia pomostowego,

 w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 8/2013/WFPoznań

 
ZMIANA TERMINU WYBORU OFERT - PERSPEKTYWY
Środa, 09 Październik 2013 10:00

__ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW DOT._ZAPYTANIA OFERTOWEGO__NR 21/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące wyboru 3 ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Wniosków, oceniających biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe w ramach projektu "Perspektywy" - TREMIN OGŁOSZENIA OFERT WYZNACZAMY NA 11.10.2013

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa


 
Zapytanie ofertowe 21/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Poniedziałek, 23 Wrzesień 2013 07:34

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 21/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące wyboru 3 ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Wniosków, oceniających biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe w ramach projektu "Perspektywy" 

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 21/2013/PER


 
Przesunięcie ogłoszenia wyników dla Zapytania 7/2013/WFPoznań
Piątek, 23 Sierpień 2013 08:34

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2013/WFPoznań termin ogłoszenia wyników zostaje przesunięty na 3 września 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 7/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wyboru 3 ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Wniosków,

oceniającej biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ

 
Przedłużony okres składania ofert na Zapytanie ofertowe 7/2013/WFPoznań
Środa, 07 Sierpień 2013 08:12

Szanowni Państwo, 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22.08.2013 r. do godziny 16.00.
Zamawiający dokonał następujących zmian:
1. Uszczegółowiono zapis dotyczący "Oferty częściowej"
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych przy czym ofertę częściową rozumie się jako pracę 1. eksperta oceniającego biznes plan (w wymiarze 120 godzin) i/lub pracę 1 eksperta oceniającego wniosek o wsparcie pomostowe (w wymiarze 90 godzin).
2. W kryteriach wyboru oferty, w kwalifikacjach zawodowych za które można otrzymać punkty - dopisano wykształcenie prawnicze.
3. Dołączono wzór CV, którego wcześniej nie było w zapytaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 7/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wyboru 3 ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Wniosków,

oceniającej biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 7/2013/WFPoznań

 
Zapytanie ofertowe 7/2013/WFPoznań
Piątek, 02 Sierpień 2013 08:03

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 7/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wyboru 3 ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Wniosków,

oceniającej biznesplany oraz wnioski o wsparcie pomostowe w ramach projektu


Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 7/2013/WFPoznań

 
Zapytanie ofertowe 1a/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Piątek, 12 Lipiec 2013 08:55

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 1a/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące wynajmu sal szkoleniowych w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 1a/2013/PER

 
Zapytanie ofertowe 9a/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Środa, 10 Lipiec 2013 11:54

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 9a/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące przeprowadzenie zajęć z zakresu szkolenia zawodowego „Projektant grafiki stron internetowych” w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 9a/2013/PER

Zmieniony: Wtorek, 05 Listopad 2013 11:00
 
Zapytanie ofertowe 20a/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Środa, 10 Lipiec 2013 11:49

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 20a/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące  materiałów dydaktycznych i pomocniczych dla uczestników projektu w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 20a/2013/PER

 
ZMIANA TERMINU WYBORU OFERT - PERSPEKTYWY
Środa, 10 Lipiec 2013 11:42

INFORMUJEMY

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ WNIOSKÓW OFERTOWYCH, JESTEŚMY ZMUSZENI PRZEŁOŻYĆ TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW NA 12.07.2013,

INFORMACJA DOTYCZY ZAPYTAŃ 1 - 17/2013/PERSPEKTYWY - WARSZAWA

PRZEPRASZAMY ZA OPÓŹNIENIE - ZESPÓŁ PROJEKTU "PERSPEKTYWY - BUSINESS SCHOOL"

 
Zapytanie ofertowe 20/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Poniedziałek, 01 Lipiec 2013 10:24

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 20/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące  materiałów dydaktycznych i pomocniczych dla uczestników projektu w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 20/2013/PER

 
Zapytanie ofertowe 19/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Poniedziałek, 01 Lipiec 2013 10:22

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 19/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące  przeprowadzenia usługi cateringu w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 19/2013/PER

 
Zapytanie ofertowe 18/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Poniedziałek, 01 Lipiec 2013 10:16

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 18/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące  przeprowadzenia doradztwa gospodarczego w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 18/2013/PER

 
Zmiana zapytania 9/2013/PER - Warszawa
Czwartek, 27 Czerwiec 2013 17:29

 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy zapytania ofertowego w ramach projektu „Perspektywy”:

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 9/2013/PER

 

W związku z ogłoszonym w dniu  24 czerwca 2013 r. zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie zajęć Projektant grafiki stron internetowych informujemy, iż:

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Aktualny opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w przedmiotowym zapytaniu. 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.07.2013 r. Pozostałe terminy pozostają bez zmian

 
Zapytanie ofertowe 6/2013/WFPoznań
Środa, 26 Czerwiec 2013 10:43

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 6/2013/WFPoznań

Zapytanie dotyczące wyboru doradców biznesowych przeprowadzających doradztwo indywidualne i grupowe w ramach projektu

Własna Firma – moja droga do integracji zawodowej” POZNAŃ


DOKUMENT DO POBRANIA - NR 6/2013/WFPoznań


                   ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ – WYBORU OFERTY DOKONAMY 14.07.2013

 
Zamiana terminu ogłoszenia wyników - zapytania ofert. 2,3,4,5/2013/WFPoznań
Wtorek, 25 Czerwiec 2013 10:14

INFORMUJEMY !!!

ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻĄ LICZBĘ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA ZAPYTANIA OFERTOWE

W PROJEKCIE "WŁASNE FIRMA - MOJA DROGA DO INTEGRACJI ZAWODOWEJ" - POZNAŃ.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZOSTAJE PRZESUNIĘTE NA 26.06.2013 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY ZAPYTAŃ - 2/2013/WFPoznań; 3/2013/WFPoznań; 4/2013/WFPoznań; 5/2013/WFPoznań


 
Zapytanie ofertowe 17/2013/PERSPEKTYWY - Warszawa
Poniedziałek, 24 Czerwiec 2013 10:11

____ZAPYTANIE OFERTOWE____

____NR 17/2013/PERSPEKTYWY – WARSZAWA____

Zapytanie dotyczące  przeprowadzenia szkolenia z prawa jazdy kat.B w Warszawie

Projekt „PERSPEKTYWY” - Warszawa

DOKUMENT DO POBRANIA - NR 17/2013/PER

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)