Oferty dla osób bezrobotnych i UP

 


Nie marnuj czasu! Bezrobotny? A  może do szkoły?

Według danych Urzędu Pracy m. st. Warszawy  na dzień 31.12.2010 r. stopa bezrobocia  wyniosła 3,4%, czyli 38.640 osób pozostawało bez pracy. Są jednak regiony w województwie mazowieckim, gdzie bezrobocie przekracza 28%..

Oceniając problemy rynku pracy nie można skupiać uwagi jedynie na wskaźnikach bezrobocia. Ważne jest nie tylko to czy człowiek ma zatrudnienie jakiekolwiek, lecz czy ma  pracę spełniającą oczekiwania zawodowe, w tym też, a może przede wszystkim, płacowe.

Z tego względu pragnę wskazać:
osobom bezrobotnym,
poszukującym pracy
oraz wszystkim innym niezadowolonym z obecnie zajmowanego stanowiska
możliwości poprawienia swojej sytuacji poprzez podniesienie swoich kwalifikacji na tanich kursach zawodowych, komputerowych, językowych. Ponadto, istnieje możliwość dokształcania w szkołach policealnych i liceach ogólnokształcących Business School.
Poziom nauczania w szkołach jest dostosowanych do uczących się słuchaczy.
Perspektywy zdobycia pracy, mając ukończoną szkołę w wyuczonym zawodzie, który występuje na rynku pracy, zawsze są. Nie mając ukończonej szkoły i bez zdobycia pożądanego na rynku pracy wykształcenia, pozostają tylko marzenia i liczenie na cud.

Proponuję już teraz zapoznać się z możliwościami i warunkami kształcenia. Zapisy na kolejny rok szkolny zaczynają się już w maju.


 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)