Uprawnienia

 


W ramach zespołu Business School funkcjonują dwie szkoły policealne  (roczna i dwuletnia), liceum ogólnokształcące (trzyletnie) oraz Europejskie Centrum Edukacyjne Business School.

Potwierdzeniem ich istnienia  jest zarejestrowanie szkól w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta m. st. Warszawy, prowadzoną przez Biuro Edukacji w Warszawie, przy ul. Górskiego 7

Pragniemy zwrócić uwagę na numery zaświadczeń i pozycji, pod którymi zarejestrowane są nasze szkoły. Policealne Studium Zawodowe Business School zajmuje miejsce nr 16.  Powstało w 1992 r. To nie tylko tradycja, ale i pewność uzyskania solidnego wykształcenia.

Cały zespół działa w zgodzie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. zgodnie z ustawą o systemie oświaty.  Oznacza to, że szkoły zapewniają odpowiednie warunki kształcenia, uczą zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi planami i programami nauczania, stosują zasady klasyfikowania i promowania oraz dokumentację przebiegu procesu nauczania jak w szkołach państwowych, a ponadto zatrudniają nauczycieli o odpowiednim wykształceniu.
Nasza kadra to nie tylko nauczyciele z pasją, ale to osoby z najwyższymi kwalifikacjami: magistrowie i doktorzy z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele mianowani i dyplomowani.

Szkoły Business School: Policealne Studium Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) posiadają uprawnienia szkoły publicznej, tzn. że m.in. wydają  państwowe świadectwa ukończenia szkół.  PSZ Business School posiada uprawnienia od 1993 roku (poniżej zaświadczenia o wpisie o uprawnieniach).


Wpis do ewidencji
 PS - zaświadczenie
ECE-zaswiadczenie
LO 3 - letnie -zaświadczenie
 LO - uprawnienia
 PSZ - uprawnienia
PSZ - uprawnienia
PSZ - uprawnienia
PSZ - uprawnienia

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)