Referencje

 


 

Urząd Pracy m. st. Warszawy

  • za przeprowadzenie szkolenia „ ECDL- nauka obsługi komputera zakończona egzaminem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” dla 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.              RP/C/9530/64/EŁ/09

 

  •  za przeprowadzenie szkolenia „ Pracownik recepcji – rejestracji medycznej” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.              RP/C/9530/64/EŁ/09

 

  • za przeprowadzenie szkolenia „ Pracownik administracyjno - biurowy z praktyką” dla 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.              RP/C/9530/64/EŁ/09

 

  • za przeprowadzenie szkolenia „ Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat ECDL e-citizen” dla 150 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

RP/C/9530/15/MŁM/2010

  •  za przeprowadzenie szkolenia „ Obsługa komputera w zakresie podstawowym zakończona egzaminem na certyfikat ECDL e-citizen” dla 70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

RP/C/9530/14/MP/010

Com Bridge School

 

  •  za przeprowadzenie szkolenia dla 24 osób – przygotowującego do egzaminu ECDL w dniach od 10 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008.

 

P.P.H.U. „AMAD”

 

  • za przeprowadzenie szkolenia dla 24 osób z zakresu podstaw obsługi komputera. Każdy z kursów obejmował po 135 godzin. Zakres tematyczny zgodny był ze wskazaniami PTI dla egzaminu ECDL e-citizen. 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)