Zarządzane zasobami ludzkimi

 


zawód: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo personalne


Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji doradcy personalnego

Perspektywy zawodowe - praca
- działy personalne przedsiębiorstw
- urzędy pośrednictwa pracy
- prywatne biura pośrednictwa pracy
- firmy doradcze
- firmy outsourcingowe


Plan nauczania

Lp. Program:
1 Podstawy psychologii
2 Psychologia osobowości
3 Elementy zarządzania pracą
4 Psychologia społeczna
5 Prawo pracy
6 Marketing kadrowy
7 Organizacja treningów i szkoleń
8 Komunikacja interpersonalna
9 Zarządzanie zasobami ludzkimi
10 Polityka społeczna
11 Inteligencja emocjonalna
12 Oprogramowanie biurowe


Warunki przyjęcia:
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN   

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)