Reklama i marketing

 


zawód: REKLAMA I MARKETING -
Organizacja reklamy

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie umiejętności w zakresie promocji i reklamy przedsiębiorstwa

Perspektywy zawodowe - praca
- działy reklamy i marketingu firm
- agencje reklamowe i marketingowe
- działy PR firm i urzędów
- domy towarowe i hipermarkety
- komórki promocji firm i urzędów


Plan nauczania

Lp. Program:
1 Mikroekonomia
2 Marketing
3 Techniki wspierania sprzedaży
4 Promocja
5 Negocjacje handlowe
6 Komputer w reklamie
7 Badania marketingowe
8 Reklama
9 Psychologia reklamy
10 Prawo i etyka w reklamie
11 Public relations
12 Aranżacja wystaw i stoisk


Warunki przyjęcia
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)