Psychologia i socjologia

 


zawód: Psychologia i socjologia

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie umiejętności prawidłowego kształtowania stosunków interpersonalnych w przedsiębiorstwie.

Perspektywy zawodowe - praca
- biura doradców zawodowych
- poradnie zawodowe
- działy kadr przedsiębiorstwa
- agencje pośrednictwa pracy

Plan nauczania

1Podstawy socjologii
2Podstawy psychologii
3Autoprezentacja
4Psychologia społeczna
5Techniki negocjacji
6Psychologia osobowości
7Komunikacja interpersonalna
8Socjologia pracy
9Psychologia rozwojowa i wychowawcza
10Inteligencja emocjonalna
11zarządzanie procesami informacyjno-decyzyjnymi


Warunki przyjęcia:
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)