Opiekunka dziecięca

 

zawód: OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji opiekunki dziecięcej


Perspektywy zawodowe - praca
- przedszkola
- żłobki
- domy kultury
- indywidualna opieka nad małymi dziećmi
- firmy outsoucingowePlan nauczania

Lp. Program:
1 Anatomia i fizjologia dziecka
2 Podstawy psychologii
3 Pielęgnowanie dziecka
4 Pedagogika i wychowanie
5 Zajęcia plastyczne, techniczne i muzyczne
6 Literatura dziecięca
7 Psychologia rozwoju człowieka
8 Język angielski


Warunki przyjęcia
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)