NOWOŚĆ Obsługa portów i terminali

 


Zawód: Obsługa portów i terminali
Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji - Specjalisty ds. eksploatacji portów i terminali


Perspektywy zawodowe – praca

 • działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw,
 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe,
 • obsługa podróżnych w portach i terminalach 
 • porty morskie i rzeczne.

Plan nauczania:

 1. Podróżni w portach i terminalach
 2. Podstawy organizacji portów i terminali
 3. Transport w portach i terminalach
 4. Procesy magazynowe w portach i terminalach
 5. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 6. Język angielski w portach i terminalach
 7. Język rosyjski w portach i terminalach

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych
 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)