Masaż

 


zawód: MASAŻ

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji masażysty

Perspektywy zawodowe - praca
- gabinety masażu
- ośrodki zdrowia
- kluby sportowe
- poradnie rehabilitacyjne


Plan nauczania

Lp. Program:
1 Anatomia i fizjologia
2 Teoria masażu
3 Techniki masażu klasycznego
4 Techniki masażu relaksacyjnego
5 Techniki masażu odchudzającego
6 Masaż kosmetyczny twarzy
7 Refleksoterapia stopy
8 Etyka zawodu
9 Psychologia


Warunki przyjęcia:
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia:
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki:
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)