NOWOŚĆ Inżynier Systemowy – Administrator systemu informatycznego

 


Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji Administratora systemu informatycznego.

Perspektywy zawodowe - praca

 • Zarządzanie klastrami komputerowymi zbudowanymi z wykorzystaniem technologii Citrix oraz VMWare
 • Projektowanie wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi opartymi o domenę Active Directory
 • Administrowanie sieciami komputerowymi w przedsiębiorstwach w 1,2 i 3 linii wsparcia
 • Freelancer – projektowanie i realizacja projektów sieci komputerowych
 • Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Praca w centrach przetwarzania danych
 • Praca w firmach będących dostawcami Internetu
 • Administrowanie systemami wymagającymi podwyższonego bezpieczeństwa systemów informatycznych


Plan nauczania:

Lp.
Przedmiot
1
Zarządzanie domeną Active Directory
2
Zarządzanie stacjami roboczymi w domenie i grupie roboczej
3
Bezpieczeństwo systemów informatycznych i audyt
4
Wirtualizacja w środowisku VMWare, VirtualBox oraz Citrix zarządzanie chmurą (Cloud computing)
5
Instalacja i konfiguracja serwera opartego o systemy z rodziny Linux
6
Zarządzanie sieciami komputerowymi
7
Platforma Windows jako Serwer

 
Warunki przyjęcia

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument

 • dyplom studium oraz zaświadczenie na drukach MEN

Egzaminy / Zaliczenia

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki

 • tryb weekendowy

Po ukończeniu szkolenia uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • instalowania i konfigurowania serwerów Windows Server,
 • najnowszych technologii stosowanych w dużych przedsiębiorstwach, w szczególności bardzo modnych ostatnio technik Wirtualizacji.
 • projektowania wykonywania instalowania i konfigurowania sieci komputerowych
 • instalowania i konfigurowania a także zarządzania domeną Active Directory,
 • zarządzania mieszanym środowiskiem opartym o rozwiązania między innymi: Microsoft, VMWare, Citrix, Linux, Cisco
 • technik wykorzystywanych do łamania zabezpieczeń komputerowych a także wiedzę jak przed tego typu atakami zabezpieczyć administrowany system,
 • instalowania najważniejszych usług sieciowych na serwerach z systemem Linux
 • administrowania systemie informatycznym na pierwszej drugiej i trzeciej liniach wsparcia


 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)