Grafika komputerowa

 


zawód: PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH:
Grafika komputerowa

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie kwalifikacji grafika komputerowego

Perspektywy zawodowe - praca
- studia graficzne
- agencje reklamowe
- wydawnictwa publikacji
- działy promocji i reklamy przedsiębiorstw

Plan nauczania

Lp.Program:
1Obsługa graficznych programów wektorowych /tworzenie i obróbka grafiki wektorowej (CorelDraw, Illustrator)
2Obsługa graficznych programów rastrowych /tworzenie grafiki bitmapowej i komputerowa obróbka zdjęć (Photoshop)
3Animacje wektorowe i bitmapowe (Flash)
4Tworzenie stron internetowych /optymalizacja grafiki www. (HTML, Flash, Image Rady)
5Seminarium dyplomowe


Warunki przyjęcia
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)