Filologia - rosyjska

 


zawód: Filologia rosyjska - specjalista języka rosyjskiego

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie i pogłębienie umiejętności językowych

Perspektywy zawodowe - praca
- firmy zagraniczne
- urzędy administracji
- biura turystyczne
- działy współpracy z zagranicą
- przedszkola
- firmy outsourcingowe


Plan nauczania

Lp. Program:
1 Historia literatury rosyjskiej
2 Język rosyjski w praktyce
3 Gramatyka języka rosyjskiego
4 Translatoryka
5 Język rosyjski biznesowy
6 PedagogikaProgram zajęć jest zbliżony do programu realizowanego podczas kursów nauki języka rosyjskiego w szkołach językowych, w minimalnym stopniu wzbogacony o elementy dodatkowe. Największy nacisk kładziemy na naukę samego języka, czyli w zależności od stopnia zaawansowania - gramatyki, wymowy, elementy języka biznesowego. 

Warunki przyjęcia:
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Podczas pierwszych zajęć przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, na jego podstawie następuje podział na grupy zaawansowania językowego. Najczęściej tworzonymi grupami są: "od podstaw", oraz "średniozaawansowana".

Uzyskiwany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

Liczba godzin lekcyjnych w trybie dziennym to 7 do 8 tygodniowo, w trybie zaocznym od 14 do 16 podczas zjazdu.

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)