Filologia angielska

 


zawód: FILOLOGIA ANGIELSKA - specjalista języka angielskiego


Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
zdobycie i pogłębienie umiejętności językowych

Perspektywy zawodowe - praca
- firmy zagraniczne
- urzędy administracji
- biura turystyczne
- działy współpracy z zagranicą
- przedszkola
- firmy outsoucingowe

Plan nauczania

Lp.Program:
2Speaking
3Listening
4Writing
5 Grammar


Warunki przyjęcia:
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłatProgram zajęć jest zbliżony do programu realizowanego podczas kursów nauki języka angielskiego w szkołach językowych, w minimalnym stopniu wzbogacony o elementy dodatkowe. Największy nacisk kładziemy na naukę samego języka, czyli w zależności od stopnia zaawansowania - gramatyki, wymowy, elementy języka biznesowego. 


Podczas pierwszych zajęć przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, na jego podstawie następuje podział na grupy zaawansowania językowego. Najczęściej tworzonymi grupami są: "od podstaw", oraz "średniozaawansowana".

Uzyskiwany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny


Liczba godzin lekcyjnych podczas zjazdu w systemie weekendowym - 14 do 16, w systemie dziennym - od 7 do 8 tygodniowo.

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)