Doradztwo personalne

 


zawód: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo personalne

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji doradcy personalnego

Perspektywy zawodowe - praca

 • działy personalne przedsiębiorstw
 • urzędy pośrednictwa pracy
 • prywatne biura pośrednictwa pracy
 • firmy doradcze
 • firmy outsourcingowe


Plan nauczania

Lp. Program:
1 Podstawy psychologii
2 Psychologia osobowości
3 Elementy zarządzania pracą
4 Psychologia społeczna
5 Prawo pracy
6 Marketing kadrowy
7 Organizacja treningów i szkoleń
8 Komunikacja interpersonalna
9 Zarządzanie zasobami ludzkimi
10 Polityka społeczna
11 Inteligencja emocjonalna
12 Oprogramowanie biurowe


 Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskany dokument

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki

 • tryb weekendowy
 • dzienny
 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)