Asystentka - sekretarka

 


zawód: Sekretarka / asystentka - pracownik biurowy


Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
nabycie umiejętności zarządzania pracami sekretarskimi

Perspektywy zawodowe - praca
- sekretariaty firm
- urzędy administracji
- biura obsługi klienta
- firmy outsourcingowe

Plan nauczania

Lp.Program:
1Elementy prawa
2Organizacja i technika pracy biurowej
3Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
4Podstawy zarządzania
5 Autoprezentacja
6Podstawy rachunkowości
7Obsługa komputerów
8Język angielski


Warunki przyjęcia:
- złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- podpisanie umowy o kształcenie
- złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
- dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
- wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument
- dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia
- zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych

System Nauki
- tryb weekendowy
- dzienny

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)