NOWOŚĆ Analityk rynku transportowego

 


Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
uzyskanie kwalifikacji - Analityk rynku transportowego

Analityk rynku wspomaga kierownictwo firmy, przedstawicielstwo branży, lub innych zleceniodawców, poprzez wykonywanie czynności analitycznych, bądź to o charakterze ciągłym, niezależnie od konkretnych zleceń czy zadań, bądź w ramach spełniania konkretnych zapotrzebowań klientów albo kierownictwa swojej firmy.

Perspektywy zawodowe – praca

 • w przedsiębiorstwach, konkurujących o nabywców, dostawców i pracowników;
 • w firmach konsultingowych i ratingowych;
 • w urzędach publicznych, wydatkujących środki publiczne na rynkach;
 • we własnej firmie

Plan nauczania:

Lp.
Przedmiot
1
Zarządzanie w transporcie
2
Psychologia transportu
3
Gospodarka zapasami i magazynem
4
Ekonomika transportu
5
Język rosyjski dla logistyków
6
Systemy logistyczne
7
Technologie transportowe
8
Prawo transportowe
9
Analizy rynkowe
10
Marketing usług transportowych
11
Język angielski dla logistyków


Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie Business School wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • podpisanie umowy o kształcenie
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • dostarczenie 3 zdjęć oraz zaświadczenia lekarskiego
 • wniesienie opłat

Uzyskiwany dokument:

 • dyplom studium oraz zaświadczenie MEN

Egzaminy / Zaliczenia

 • zaliczenie: na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach oraz ocen cząstkowych


 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)