Bezpłatne Kursy i Szkolenia

 Na stronach internetowych urzędów pracy można przeczytać następującą informację: „Każdy zarejestrowany jako osoba  bezrobotna może:

  • korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
  • zostać skierowany na szkolenie,
  • itp.:

My dodajmy, że osoby zarejestrowane mogą ubiegać się o szkolenie indywidualne i grupowe.

 

Odnośnie szkoleń grupowych to warto śledzić stronę internetową urzędu pracy, w którym jest się zarejestrowanym, gdyż na początku roku, mniej więcej w lutym, prezentowana jest lista planowanych szkoleń. Należy dopilnować terminów i zadbać o dostanie się na listę uczestników. Najlepiej przypominać się co jakiś czas.

W latach 2008 – 2011 w szkoleniach grupowych, realizowanych w Business School na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy wzięło udział 490 osób.

 

Jeżeli jednak urząd nie organizuje kursu, po ukończeniu którego mamy nadzieję lub pewność otrzymania pracy to istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych.

 

Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późn. zm.), umożliwia bezrobotnemu możliwość odbycia na koszt Urzędu Pracy szkolenia zawodowego organizowanego przez placówkę oświatową posiadającą odpowiednie uprawnienia.

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia.

 

Business School posiada doświadczenie w organizacji kursów indywidualnych na zlecenie UP.

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenie należy:

1)      określić swoje preferencje odnośnie podniesienia kwalifikacji

2)      skontaktować się z UP (doradcą zawodowym) i pobrać druki związane ze szkoleniem indywidualnym

3)      część druków wypełnia osoba pozostająca aktualnie w bezrobociu

4)      kolejną partię wypełnia wybrana przez bezrobotnego instytucja szkoleniowa.

I w tym miejscu serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane odbyciem szkolenia w takim trybie do zapoznania się z naszą specjalną ofertą szkoleń zawodowych

Polecamy szkolenia:

- rejestratorka medyczna

- specjalista ds. kadr i płac

- grafik komputerowy

- kosmetyczka

- manicure/pedicure

- sekretarka/asystentka dyrektora

- tworzenia stron www

- prowadzenia działalności gospodarczej

- obsługi komputera na poziomie podstawowym i zaawansowanym (jesteśmy centrum

egzaminacyjnym ECDL)

- AutoCad

- wiele innych

Co najważniejsze, w przypadku szkoleń indywidualnych dostosowujemy program nauczania do oczekiwań osoby zainteresowanej i aktualnych potrzeb rynku pracy.

Business School jako firma szkoleniowa dołącza plan nauczania wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych treści programowych do kompletu dokumentów, składanych przez osobę zainteresowaną w UP.

Ponadto sporządzamy indywidualną kalkulację kursu. Udzielamy konsultacji i porad.

Wszystko to robimy za darmo, gdyż przecież nie mamy pewności jaka będzie decyzja urzędu.

Tym niemniej,  cenimy sobie współpracę ze wszystkimi osobami i chętnie doradzimy, porozmawiamy, niezależnie od dalszych perspektyw współpracy.

 
Business School, ul. Bagatela 13, Warszawa, tel. (22) 864-47-47, (22) 620-52-47, (22) 620-62-76 (obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)