Postępowanie ofertowe

Dodano: 16 luty 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 ODN-W
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

___________________________________________________________________________

Dodano: 22 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 4/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA”
MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA
UL. WAŁBRZYSKA 11/85
02-739 WARSZAWA
NIP: 1180509101

___________________________________________________________________________

Dodano: 21 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 CNP
– catering podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów

___________________________________________________________________________

Dodano: 21 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 CNP
– wynajem sal podczas szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

___________________________________________________________________________

Dodano: 13 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 6/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi cateringowej w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe 6-2017 CNP do pobrania

___________________________________________________________________________

Dodano: 13 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 5/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Zapytanie ofertowe 5-2017 CNP do pobrania

___________________________________________________________________________

Dodano: 29 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 ODN-W
– wynajem sal podczas szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

___________________________________________________________________________

Dodano: 29 listopada 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2017 ODN-W

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Fundacja „Sławek” z siedzibą w Warszawie,
ul. Gubinowa 7/57, 02-956 Warszawa, NIP: 951-18-26-154

___________________________________________________________________________

Dodano: 27 listopada 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 8/2017 ODN-W

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 29.11.2017 r.

___________________________________________________________________________

 

Dodano: 10 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2017 CNP

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

MAGXMAG Magdalena Górajska

Regon: 260623410, NIP: 9590749180


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2017 CNP

Informujemy, że wyniki postępowania opublikujemy w dniu 10.11.2017r.


Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 CNP
– catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów

___________________________________________________________________________

Dodano: 9 listopada 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 CNP
– wynajem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

___________________________________________________________________________

Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 CNP
– catering

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi cateringu w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zapytanie ofertowe 3-2017 CNP – dokument do pobrania

___________________________________________________________________________

Dodano: 31 października 2017 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 CNP
– wynajem sal

Zamawiający informuje, iż ogłasza postępowanie w trybie rozeznania rynku na wybór wykonawcy do świadczenia usługi najmu sal w ramach projektu projektu „Czas na pracę – kompleksowa aktywizacja osób bez pracy po 30 roku życia z województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zapytanie ofertowe 2-2017 CNP – dokument do pobrania

___________________________________________________________________________

Dodano: 19 października 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 14/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran
ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów
NIP: 1251167330

______________________________________________________________________

Dodano: 16 października 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017 ZWS
– wynajem sal podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie

___________________________________________________________________________

Dodano: 16 października 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 14/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 18.10.2017 r.

_______________________________________________________________________

Dodano: 16 października 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 12/2017 ZWS

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA”
MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA
UL. WAŁBRZYSKA 11/85
02-739 WARSZAWA
NIP: 1180509101

_________________________________________________________________________

Dodano: 4 października 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 7/2017 OPDB-W

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA”
MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA
UL. WAŁBRZYSKA 11/85
02-739 WARSZAWA
NIP: 1180509101

_________________________________________________________________________

Dodano: 14 września 2017 r.

INFORMACJA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 13/2017 PNP-Ł

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
MAGXMAG MAGDALENA GÓRAJSKA
UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 3/22
26-052 NOWINY

________________________________________________________________________

Dodano: 9 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 7/2017 ODN-W
– zatrudnienie Opiekuna Punktu Aktywizacji Zawodowej

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Bożena Stańczak, ul. Biskupia 6/2, 04-216 Warszawa


Dodano: 01 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 KWF
– dostarczenie cateringu

W wyniku postępowania w trybie rozeznania rynku, informujemy, że wybrana została oferta firmy EMB Project Management


Dodano: 01 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 KWF
– przeprowadzenie doradztwa biznesowego i szkolenia ABC Działalności Gospodarczej

W wyniku postępowania w trybie rozeznania rynku, informujemy, że wybrana została oferta firmy IT CONFIG


Dodano: 22 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 4/2017 IRC
– wynajem sal na szkolenia

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA


Dodano: 22 maja 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

4/2017 KW-F CATERING

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA DOSTARCZENIE CATERINGU W PROJEKCIE „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA”


Dodano: 22 maja 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU

Zapytanie ofertowe nr 3-2017 KWF-K Realizacja zajęć – Doradztwo biznesowe i szkolenia ABC działalności gospodarczej

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA BIZNESOWEGO I SZKOLENIA ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W PROJEKCIE „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA”


Dodano: 20 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie egzaminów z języka angielskiego w ramach projektu KW-Poznań

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta: Big Ben – Monka Łojewska


Dodano: 12 maja 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
 w trybie rozeznania rynku 

 • egzaminy z języka angielskiego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego w projekcie WK-Poznań


Dodano: 11 maja 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO w trybie rozeznania rynku nr 4 /2017 IRC
– wynajem sal  dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na wynajem sal dla uczestników szkoleń zawodowych. Termin składania ofert upływa: 18.05.2017.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.
DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 8 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 ZWS
– wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
EMB Project Management Ewa Baran, ul. Słoneczna 33a, 05-205 Klembów


Dodano: 8 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 ZWS
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 8 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 ZWS
– realizacja zajęć z zakresu szkoleń zawodowych przez trenerów

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano: 4 maja 2017 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 ZWS
– wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostanie ogłoszone do dnia 08.05.2017 r.


Dodano: 4 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 KWF
– wynajem sal

W wyniku postępowania w trybie rozeznania rynku, informujemy, że wybrana została oferta firmy PILVI – KATARZYNA MOLSKA


Dodano: 4 maja 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 KWF
– realizacja DORADZTWA ZAWODOWEGO

W wyniku postępowania w trybie rozeznania rynku, informujemy, że wybrana została oferta firmy CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano: 4 maja 2017 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 ZWS
– wynajem sal na realizację szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostanie ogłoszone do dnia 08.05.2017 r.


Dodano: 4 maja 2017 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 ZWS
– realizacja zajęć z zakresu szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostanie ogłoszone do dnia 08.05.2017 r.


Dodano: 25 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 10/2017 ZWS
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją usługę zapewnienia sal podczas szkoleń zawodowych
w ramach projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 24 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2017 KW-F
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– wynajem sal
w projekcie „Kierunek – własna firma”

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 24 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/2017 KW-F
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– przeprowadzenie doradztwa zawodowego
w projekcie „Kierunek – własna firma”

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 20 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 IRC
– realizacja zajęć – Zajęcia aktywizacyjne
Poradnictwo zawodowe, Trening Umiejętności Psychospołecznych, Pośrednictwo Pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA


Dodano: 15 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 IRC
– wynajem sal na szkolenia

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
KATARZYNA MOLSKA „PILVI”, UL. ŚWIERADOWSKA 51A, 02-662 WARSZAWA


Dodano: 15 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/CAT/2017 IRC
– catering podczas szkoleń TUP i szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Ewa Baran EMB Project Management, ul. Słoneczna 33A, 05-205 Klembów


Dodano: 15 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 IRC
– realizacja zajęć – Zajęcia aktywizacyjne
Poradnictwo zawodowe, Trening Umiejętności Psychospołecznych, Pośrednictwo Pracy

Zamawiający informuje, iż wyniki w ramach przedmiotowego postępowania zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.04.2017 r.


Dodano: 7 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 IRC
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– wynajem sal  dla uczestników Poradnictwa zawodowego, Treningu umiejętności psychospołecznych i Pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na wynajem sal dla uczestników projektu „Innowacyjny region częstochowski”.
Termin składania ofert upływa: 14.04.2017 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 7 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 IRC
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych.
Termin składania ofert upływa: 14.04.2017 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 30 marca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 OPDB-W
– Szkolenia ABC Przedsiębiorczości oraz doradztwo specjalistyczne

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG SP. Z O.O., UL. POWSTAŃCÓW 69, 05-870 BŁONIE


Dodano: 24 marca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 KDDP
– catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
KATARZYNA MOLSKA „PILVI”, UL. ŚWIERADOWSKA 51A, 02-662 WARSZAWA


Dodano: 24 marca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 KDDP
– realizacja szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano: 15 marca 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 KDDP
– realizacja szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 24 marca 2017 r.


Dodano: 10 marca 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 KNK-E
– realizacja kursów zleconych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA

Dodano: 01 marca 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZWS
– realizacja usługi coachingu

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrane zostały oferty:

 1. BLACK CAT COMPANY Iwona Caputa,  Kluczbork
 2. Magxmag Magdalena Górajska, Nowiny

w ramach projektu „Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,


Dodano: 25 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZWS
– wynajem sal na coaching

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 25 lutego 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZWS
– realizacja usługi coachingu

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 01.03.2017 r.


Dodano: 20 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 KDDP
– wynajem sal na szkolenia komputerowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano: 18 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 OPDB-W
– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Emilia Mrozińska em-ka.edu, ul. Doroszewskiego 1 lok. 12, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7712527517


Dodano: 10 lutego 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 OPDB-W
– Realizacja zajęć
Indywidualne doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa zaprasza do składania ofert na:

 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach diagnozy kompetencji – 80 osób x 2h zegarowe
 2. Indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowych – 60 osób x 1h zegarowa

 w ramach projektu „Od pomysłu do biznesu – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 30 roku życia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Rynek pracy, Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość  oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  8 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 ODN-W
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  8 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 ODN-W
– realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Fundacja „Sławek”, ul. Gubinowska 7/57, 02-956 Warszawa


Dodano:  7 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a, 02-662 WARSZAWA


Dodano:  7 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  3 lutego 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 ODN-W
– pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 NS
– dot. wyżywienia

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa, NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 NS
– dot. realizacja szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG SP. Z O.O, UL. Powstańców 69, 05-870 Błonie


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 NS
– dot. wynajem sal na szkolenia zawodowe

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 10/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  30 stycznia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 KO-L
– 
realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  14 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 KNK-E
– realizacja zajęć z zakresu szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  13 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 KNK-E

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 14.01.2017 r.


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ODN-W
– 
wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Katarzyna Molska „PILVI”, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR  8/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 ODN-W
– realizacja zajęć: Identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG Sp. z o.o., ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP 1182085906, Regon 146216333


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
7 /2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  12 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 CAT ODN-W
– Catering

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LAK PATRYCJA WRÓBEL, ul. Wyboista 4, 05-092 Łomianki
NIP: 6641839946, REGON: 361886780


Dodano:  11 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
5/2016 PNK-O
– wynajem sal na szkolenia zawodowe w projekcie „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie”

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  11 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
4/2016 PNK-O
– realizacja zajęć przez trenerów na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA Magdalena karpik – Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa


Dodano:  10 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA


Dodano:  7 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe III edycja

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333


Dodano:  7 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
5/2016 KNK-E
– wynajem sal na realizację szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit , ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  7 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
4/2016 KNK-E
– realizacja zajęć z zakresu szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Centrum Edukacyjne „ŻELAZNA” Magdalena Karpik Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa


Dodano:  7 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
6/2016 KNK-E
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  7 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
2 CAT 2016 PNK-O
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  4 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 NS
– dot. wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa, NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577


Dodano:  4 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 5/2016 NS
– dot. realizacja szkoleń zawodowych przez trenerów

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  4 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 4/2016 NS
– dot. wynajem sal na szkolenia zawodowe

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  3 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH
ZAPYTANIE O CENĘ – WYNAJEM SAL
– na realizację zajęć z zakresu szkoleń komputerowych:
e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  30 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 CAT ODN-W
– Catering

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi cateringu w ramach projektu Od nowa”,

realizowanego w ramach I Osi priorytetowej: Osoby Młode na rynku pracy , Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
zgodnie z zasadą rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  30 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  30 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 KO-L
– r
ealizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  29 grudnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  28 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 KNK-E
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych.
Termin składania ofert upływa: 05.01.2017 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  28 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 cat 2016 PNK-O
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń zawodowych.
Termin składania ofert upływa: 05.01.2017 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  23 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Sale/KNK-E/2016
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– najem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wybrana została oferta,
z uwagi na brak ofert


Dodano:  20 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzywykona/ją usługę zapewnienia sal na realizację zajęć

– z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2016 WDDZ-T
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
10/2016 WDDZ-T
– wynajem sal w ramach szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  16 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR
9/2016 WDDZ-T
– usługa trenerska w ramach szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Dominika Polak, ul. Erazma Ciołka 11A, 01-415 Warszawa


Dodano:  14 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/Sale/KNK-E/2016
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją

– usługę zapewnienia sal na realizację zajęć komputerowych i szkoleń zawodowych
realizowanym w ramach projektu „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  10 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 NS
– dot. wyżywienie dla uczestników poradnictwa zawodowego

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
LUKA ARTYSTYCZA SP. Z O.O., ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa,  NIP: 522-26-04-422, REGON: 017275577


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE N1 CAT 2016 PNK-O
– zapewnienie cateringu dla uczestników grupowych warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 IM-R
– catering  w projekcie Innowacyjne Mazowsze – nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania firmą

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
3/2016 PNK – O
– wynajem sal na realizację zajęć Indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy – warsztaty

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 KNK-E
– zapewnienie cateringu dla uczestników grupowych warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ZWS
– wyżywienie dla uczestników szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
5/ZWS
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Macin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  9 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZWS
– realizacja szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
DOMINIKA POLAK, ul. Erazma Ciołka 11A, 01-415 Warszawa, NIP: 1181781058, Regon: 147289937


Dodano:  7 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2016 WDDZ-T
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń.
Termin składania ofert upływa: 14.12.2016 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  2 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 PNK – O
– realizacja zajęć z zakresu: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 103 lok. 65, 02-722 Warszawa


Dodano:  1 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 KNK-E
– wynajem sal na realizację zajęć
Indywidualne doradztwo zawodowe; Poradnictwo zawodowe – warsztaty

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN MARCIN KUSZPIT Faszczycka 12A 05-870 Błonie 365583817 1181429367


Dodano:  1 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 KNK-E
– realizacja zajęć z zakresu: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Spółka Jawna, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 103 lok. 65, 02-722 Warszawa


Dodano:  1 grudnia 2016 r

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 PNK – O

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 02.12.2016 r.


Dodano:  26 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NS
– wynajem sal na realizację zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, Warsztaty Aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
AZAFRAN Marcin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  26 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NS
– realizacja zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

w ramach projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy; Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice, NIP 6631222894, REGON 241329510


Dodano:  25 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 WDDZ-T
– wynajem sal na przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  25 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 WDDZ-T
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń Obsługa komputera

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Luka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa


Dodano:  24 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
THE CHALLENGE GROUP A. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA, ul. ŚWIERADOWSKA 51a  02-662 WARSZAWA


Dodano:  24 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 
/2016 KO-L
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KUCHNIA SMAKOSZA” Monika Siwko, Lublin

Dodano:  24 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR4 /2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez: Centrum Edukacyjne Żelazna – Magdalena Karpik Adamska

Dodano:  23 listopada 2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 24.11.2016 r.


Dodano:  23 listopada 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 cat 2016 PNK-O
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego. Termin składania ofert upływa: 07.12.2016 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  23 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZWS – K
– wyżywienie dla uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  23 listopada 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 3/2016 KNK-E

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego. Termin składania ofert upływa: 07.12.2016 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  22 listopada 2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 23.11.2016 r.


Dodano:  19 listopada 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Sale/KNK-E/2017
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– najem sal

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania nie wybrana została oferta,
z uwagi na brak ofert.


Dodano:  17 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 WDDZ-T
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń Obsługa komputera

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”
RPMP.08.02.00-12-0103/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  17 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 WDDZ-T
– przeprowadzenie szkoleń komputerowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt.”W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”
RPMP.08.02.00-12-0103/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  14 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 KO-L
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  14 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 KO-L
– wynajem sal na zajęcia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  14 listopada 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 KO-L
– realizacja zajęć z zakresu szkolenia zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  10 listopada 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Sale/KNK-E/2017
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający ogłasza nabór na wybór Wykonawcy do świadczenia usług. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dokonanie wyboru Oferenta/ów, który/rzy wykona/ją usługę

– zapewnienia sal na realizację zajęć: Indywidualne doradztwo zawodowe, Poradnictwo zawodowe – warsztaty,

realizowane w ramach projektu „Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy”

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  3 listopada 2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 ODN-W
– zatrudnienie Opiekuna Punktu Aktywizacji Zawodowej

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Krystyna Zielińska, ul. Smugowa 30B, 03-032 Warszawa


Dodano:  2 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 /2016 KO-L
– zapewnienie poczęstunku i wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

OCENA KOŃCOWA OFERT:

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KUCHNIA SMAKOSZA” Monika Siwko, Lublin


Dodano:  30 października 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
IT CONFIG, ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie, NIP: 146216333


Dodano:  30 października 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  29 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2016 PNP-Ł
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem oraz pośrednictwem pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWAe


Dodano:  26 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2016 PNP-Ł
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem oraz pośrednictwem pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice


Dodano:  29 października 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania przesuwa termin ogłoszenia wyniku na dzień 30.10.2016 r.


Dodano:  24 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 KO-L
– zapewnienie poczęstunku i wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  23 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 ZWS
Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice


Dodano:  22 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 ZWS
– wynajem sal na realizację zajęć Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Marcin Kuszpit, ul. Faszczycka 12a, 05-870 Błonie


Dodano:  20 października  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 22.10.2016 r.


Dodano:  20 października  2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  19 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 WDDZ-T
– wynajem sal na prowadzenie zajęć indywidualnego wsparcia psychologicznego/poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  19 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 WDDZ-T
– indywidualne wsparcie psychologicznego/poradnictwo zawodowe, warsztaty poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
INDYKA Paweł Indyka, ul. Lompy 15B/11, 40-038 Katowice


Dodano:  19 października  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 ZWS

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 23.10.2016 r.


Dodano:  19 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
3/2016 IM-R
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Firma Handlowo – Usługowa „ZAO Adrian Mucha, ul. Kazimierza Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom


Dodano:  18 października  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.10.2016 r.


Dodano:  18 października  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.10.2016 r.


Dodano:  13 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– na przeprowadzenie egzaminów

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:

FUNDACJA VCC, UL. NAŁĘCZOWSKA 30, 20-701 LUBLIN.


Dodano:  8 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 IM-R
– wynajem sal na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Maxie Hill Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.


Dodano:  7 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 IM-R
– trenerzy na szkolenia zawodowe

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA, MAGDALENA KARPIK – ADAMSKA, UL. WAŁBRZYSKA 11/85, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  7 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WKWM
– wynajem sal na szkolenia komputerowe E-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
CENTRUM EDUKACYJNE „ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK ADAMSKA, UL. WALBRZYSKA 11/8, 02-739 WARSZAWA


Dodano:  7 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
ZAPYTANIE OFERTOWE w NR 1/2016/WKWM
– realizacja zajęć
Szkolenia komputerowe: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
MAXIE HILL Skuteczne Strategie dla Biznesu, MAXIE HILL Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań


Dodano:  3 października  2016 r.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU
DOTYCZY ZAPYTANIA
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– dot. przeprowadzenia egzaminów

– przeprowadzenie egzaminu końcowego dla 120 uczestników/czek
projektu „Innowacyjne Mazowsze – nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania firmą

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe  dot. składania ofert na przeprowadzenie egzaminów.
Termin składania ofert upływa: 12.10.2016.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  30 września  2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 WDDZ-T
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
Centrum Edukacyjne „ŻELAZNA” Magdalena Karpik Adamska, ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa


Dodano:  21 września  2016 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 WDDZ-T
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
– zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym ogłasza zapytanie ofertowe dot. składania ofert na zapewnienie poczęstunku dla uczestników spotkań grupowych oraz wyżywienia dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego.
Termin składania ofert upływa: 28.09.2016 r.

Szczegóły w załączniku do niniejszego postępowania.

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  19 września  2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WDDZ-T
– wynajem sal na indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz spotkania informacyjne

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania wybrana została oferta:
The Challenge Group A.J. Molscy sp. jawna, ul. Świeradowska 51a, 02-662 Warszawa


Dodano:  16 września  2016 r.

INFORMACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 WDDZ-T

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie wyników dot. przedmiotowego postępowania zostaje przesunięte na dzień 19.09.2016 r.


Dodano:  15 września  2016 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 WDDZ-T
– Identyfikacja indywidualnych potrzeb, w tym Indywidualny plan działania dla 60 osób

w ramach projektu „W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

OCENA KOŃCOWA OFERT:

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi została wybrana oferta złożona przez:
Zofia Kozioł, zam. Dębica


Dodano:  5 września  2016 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
– podczas realizacja zajęć z zakresu szkoleń komputerowych: e-Citizen, ECDL DIGCOMP 6, ECDL DIGCOMP 8

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano: 28 sierpnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 KO-L
wynajem sal
na Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 1. Publikacja zapytania na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA


Dodano: 28 sierpnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 KO-L
– realizacja zajęć
Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologicznegrupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

 1. Publikacja zapytania  na stronie:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
INDYKA Paweł Indyka, Katowice


Dodano: 26 sierpnia  2016 r.

INFORMUJEMY

Publikacja wyników postępowań ofertowych 1/2016 KO-L i 2/2016 KO-L
nastąpi w dniu 28.08.2016 r.


Dodano:  17 sierpnia  2016 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 KO-L
– wynajem sal
na Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  17 sierpnia  2016 r.

INFORMACJA O  POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
1/2016 KO-L
– realizacja zajęć: indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Kompleksowy Outplacement – twoja szansa na rynku pracy”
Numer projektu: RPLU.10.02.00.00-06-001/15

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  6 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

Wynik postępowania: Rozstrzygnięte
Nazwa wyłonionego Wykonawcy: CE Żelazna Magdalena Karpik-Adamska


Dodano:  6 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na Indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte –  nazwa wyłonionego Wykonawcy:
THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA


Dodano:  6 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/2016 PNP-Ł
– trenerzy na szkolenia zawodowe – I EDYCJA

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte:
Nazwa wyłonionego Wykonawcy w części:

a) INDYKA Paweł Indyka
b) Magdalena Górajska
c) Grażyna Sadowska


Dodano:  27 maja  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 6/2016 PNP-Ł
– zapewnienie cateringu podczas szkoleń zawodowych

(realizowane w ramach projektu unijnego pt.”Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15)

DOKUMENT DO POBRANIA


Dodano:  16 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2016 PNP-Ł
– catering

Wynik postępowania: Rozstrzygnięte
Nazwa wyłonionego Wykonawcy: CE Żelazna Magdalena Karpik-Adamska


Dodano:  9 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 PNP-Ł
– wynajem sal na Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte – Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
THE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNA


Dodano:  9 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016 PNP-Ł
– indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

realizowane w ramach projektu unijnego pt. „Postaw na pracę”
POWER.01.02.02-IP.17-10-001/15

 1. Publikacja na stronie:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Informacja o wybranym wykonawcy:
 • Publikacja na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Publikacja na stronie: www.business-school.pl
 • Wynik postępowania:

Rozstrzygnięte – Nazwa wyłonionego Wykonawcy:
INDYKA Paweł Indyka, Katowice


Dodano:  1 kwietnia  2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/2016/ PNP-Ł

Postępowanie ofertowe dotyczy cateringu dla uczestników warsztatów poradnictwa zawodowego  w ramach projektu „Postaw na pracę”

DOKUMENT DO POBRANIA


Rozmiar czcionki
Kontrast