Odbiór Świadectw i Dyplomów

Zapraszamy po odbiór świadectw/dyplomów
po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Wszystkim absolwentom gratulujemy !!!

 
Poszukujemy kadry do projektu w Tarnowie

"W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy"

Kierownik Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę
na stanowisko Kierownika Projektu w Tarnowie 
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- zarządcze
- organizacyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Asystent Kierownika Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Asystenta Kierownika Projektu w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min. 2 lata doświadczenia realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- analityczne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Pracownik ds. Rekrutacji w Tarnowie

Business School zatrudni osobę 
na stanowisku Pracownika ds. rekrutacji w Tarnowie
od.01.09.2016-30.11.2016 w wymiarze 120h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- w nawiązywaniu kontaktów

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Specjalista ds. Rozliczeń  Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Specjalista ds. rozliczeń w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 80h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- analityczne
- wiedza i umiejętności z zakresu rozliczeń

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


 
Uwaga Słuchacze!

Wielkimi krokami zbliża się sesja egzaminacyjna kończąca II semestr w r. szk. 2015/2016, w związku z tym:
1. Zapominalskim przypominamy o zdjęciach - format do legitymacji,
2. Do sesji egzaminacyjnej przystąpią Słuchacze, którzy:
- otrzymali dopuszczenia ze wszystkich przedmiotów,
- nie mają zaległości w opłatach czesnego (również czerwiec),
3. Indeksy będą rozdawane w dniu sesji egzaminacyjnej,
4. Po uzyskaniu wszystkich wpisów Indeks należy oddać do Sekretariatu w celu zaliczenia II semestru w r. szk. 2015/2016.

 
Oferta pracy

Dla absolwentów Technika informatyka.

oferta pracy

 
LEGITYMACE SZKOLNE

Szanowni Słuchacze,
od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według
dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują
ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem,
że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg
ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie
posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje
wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL,
traktowane są jako nieważne i nie
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
W przypadku okazania, w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL,
uczeń ten traktowany jest jako osoba
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

 
zapisy on line

Nabór prowadzimy raz w roku – od czerwca do wyczerpania miejsc,

zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i październiku.

Ankieta zgłoszeniowa do zapisów

 
ZAPISY ONLINE

 

Poszukujemy kadry do projektu w Tarnowie

"W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy"

Kierownik Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę
na stanowisko Kierownika Projektu w Tarnowie 
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- zarządcze
- organizacyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Asystent Kierownika Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Asystenta Kierownika Projektu w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min. 2 lata doświadczenia realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- analityczne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Pracownik ds. Rekrutacji w Tarnowie

Business School zatrudni osobę 
na stanowisku Pracownika ds. rekrutacji w Tarnowie
od.01.09.2016-30.11.2016 w wymiarze 120h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- w nawiązywaniu kontaktów

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Specjalista ds. Rozliczeń  Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Specjalista ds. rozliczeń w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 80h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- analityczne
- wiedza i umiejętności z zakresu rozliczeń

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Terminy zjazdów

SEMESTR  II

Luty

6, 7

20, 21

Marzec

12, 13

-----

Kwiecień

2, 3

16, 17

Maj

7, 8

21, 22

Czerwiec

4, 5

18, 19


Centrum Egzaminacyjne
ECDL
ul. Bagatela 13
00-585 Warszawa
tel. 22 864-47-47
22 620-52-47
(obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)

email: studium@business-school.pl