LEGITYMACE SZKOLNE

Szanowni Słuchacze,
od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według
dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują
ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem,
że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg
ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie
posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje
wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL,
traktowane są jako nieważne i nie
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
W przypadku okazania, w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL,
uczeń ten traktowany jest jako osoba
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

 
Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku szkolnym 2016/2017


SYSTEM ZAOCZNY

Semestr I

Roczne POLICEALNE STUDIUM 

SEMESTR  I

Październik

-----

22,23

Listopad

5,6

19,20

Grudzień

3,4

17,18

Styczeń

14,15

28,29SYSTEM DZIENNY

Filologia angielska I JD - zajęcia we wtorki i piątki co tydzień SYSTEM ZAOCZNY

W dniu 22.10.2016 r. zapraszamy na pierwsze zajęcia 

I JA - g. 8.50 (Filologia angielska zaoczna)

I GA - g. 8.00 (Grafika komputerowa)

I AR - g. 8.00 (Reklama i marketing)

I DP - g. 10.35 (Zarządzanie zasobami ludzkimi/ Doradztwo personalne)


 
Odbiór Świadectw i Dyplomów

Zapraszamy po odbiór świadectw/dyplomów
po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Wszystkim absolwentom gratulujemy !!!

 
Poszukujemy kadry do projektu w Tarnowie

"W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy"

Kierownik Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę
na stanowisko Kierownika Projektu w Tarnowie 
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- zarządcze
- organizacyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Asystent Kierownika Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Asystenta Kierownika Projektu w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min. 2 lata doświadczenia realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- analityczne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Pracownik ds. Rekrutacji w Tarnowie

Business School zatrudni osobę 
na stanowisku Pracownika ds. rekrutacji w Tarnowie
od.01.09.2016-30.11.2016 w wymiarze 120h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- w nawiązywaniu kontaktów

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Specjalista ds. Rozliczeń  Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Specjalista ds. rozliczeń w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 80h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- analityczne
- wiedza i umiejętności z zakresu rozliczeń

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


 
Oferta pracy

Dla absolwentów Technika informatyka.

oferta pracy

 
Wyniki Egzaminu Zawodowego


W dniu 26 sierpnia 2016 r. zostały ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego przez OKE. Wszelkie informacje dostępne są w Sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy po odbiór Dyplomów.

Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów !!!

 
zapisy on line

Nabór prowadzimy raz w roku – od czerwca do wyczerpania miejsc,

zajęcia rozpoczynają się we wrześniu i październiku.

Ankieta zgłoszeniowa do zapisów

 
ZAPISY ONLINE

 

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku szkolnym 2016/2017


SYSTEM ZAOCZNY

Semestr I

Roczne POLICEALNE STUDIUM 

SEMESTR  I

Październik

-----

22,23

Listopad

5,6

19,20

Grudzień

3,4

17,18

Styczeń

14,15

28,29SYSTEM DZIENNY

Filologia angielska I JD - zajęcia we wtorki i piątki co tydzień SYSTEM ZAOCZNY

W dniu 22.10.2016 r. zapraszamy na pierwsze zajęcia 

I JA - g. 8.50 (Filologia angielska zaoczna)

I GA - g. 8.00 (Grafika komputerowa)

I AR - g. 8.00 (Reklama i marketing)

I DP - g. 10.35 (Zarządzanie zasobami ludzkimi/ Doradztwo personalne)


Poszukujemy kadry do projektu w Tarnowie

"W drodze do zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bez pracy"

Kierownik Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę
na stanowisko Kierownika Projektu w Tarnowie 
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- zarządcze
- organizacyjne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Asystent Kierownika Projektu w Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Asystenta Kierownika Projektu w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 160h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min. 2 lata doświadczenia realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- analityczne

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Pracownik ds. Rekrutacji w Tarnowie

Business School zatrudni osobę 
na stanowisku Pracownika ds. rekrutacji w Tarnowie
od.01.09.2016-30.11.2016 w wymiarze 120h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- organizacyjne
- w nawiązywaniu kontaktów

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenia bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Specjalista ds. Rozliczeń  Tarnowie

Business School zatrudni osobę na 
stanowisku Specjalista ds. rozliczeń w Tarnowie
od 01.09.2016-30.06.2017 w wymiarze 80h/mc.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- min.2 letnie doświadczenie w realizacji projektów EFS
- obsługa Office

Umiejętności:
- komunikacyjne
- analityczne
- wiedza i umiejętności z zakresu rozliczeń

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
W zgłoszeniach proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.
Proszę o określenie oczekiwań finansowych (stawka brutto/brutto) zgłoszenie bez powyższej informacji nie będą rozpatrywane.


Centrum Egzaminacyjne
ECDL
ul. Bagatela 13
00-585 Warszawa
tel. 22 864-47-47
22 620-52-47
(obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)

email: studium@business-school.pl