Terminy zjazdów

Terminy zjazdów w roku szkolnym 2016/2017

SYSTEM ZAOCZNY

Semestr II

Roczne POLICEALNE STUDIUM

SEMESTR  II

Luty

11,12

------

Marzec

4,5

18,19

Kwiecień

1,2

22,23

Maj

13,14

27,28

Czerwiec
3,4
17,18


Semestr I

Roczne POLICEALNE STUDIUM 

SEMESTR  I

Październik

-----

22,23

Listopad

5,6

19,20

Grudzień

3,4

17,18

Styczeń

14,15

28,29SYSTEM DZIENNY

Filologia angielska I JD - zajęcia we wtorki i piątki co tydzień SYSTEM ZAOCZNY

W dniu 22.10.2016 r. zapraszamy na pierwsze zajęcia 

I JA - g. 8.50 (Filologia angielska zaoczna)

I GA - g. 8.00 (Grafika komputerowa)

I AR - g. 8.00 (Reklama i marketing)

I DP - g. 10.35 (Zarządzanie zasobami ludzkimi/ Doradztwo personalne)


 

Legitymacje szkolne

Przypominamy o obowiązku podstemplowania legitymacji szkolnej na semestr II. Czesne musi być uregulowane na bieżąco (włącznie z marcem 2017 r.).

Sesja

Uwaga Słuchacze!!!
Wielkimi krokami zbliża się sesja egzaminacyjna kończąca I semestr w r. szk. 2016/2017, w związku z tym:
1. Zapominalskim przypominamy o zdjęciach - format do legitymacji,
2. Do sesji egzaminacyjnej przystąpią Słuchacze, którzy:
- otrzymali dopuszczenia ze wszystkich przedmiotów,
- nie mają zaległości w opłatach czesnego (również styczeń),
3. Indeksy będą rozdawane w dniu sesji egzaminacyjnej,
4. Po uzyskaniu wszystkich wpisów Indeks należy oddać do Sekretariatu w celu zaliczenia I semestru w r. szk. 2016/2017.

Centrum Egzaminacyjne
ECDL
ul. Bagatela 13
00-585 Warszawa
tel. 22 864-47-47
22 620-52-47
(obok PLACU UNII LUBELSKIEJ)

email: studium@business-school.pl